Aanbod

Wij zijn een praktijk voor kinderen en jongeren. Wij bieden psychodiagnostisch onderzoek, begeleiding, behandeling en systemische begeleiding bij lichte-, matige- en hoogcomplexe problematiek op gebied van:

Tijdens uw behandeling maken wij o.a. gebruik van evidence based methodieken, RET, cognitieve gedragstherapie.

Psychodiagnostisch onderzoek

Meer informatie

Binnen de praktijk verrichten wij onderzoek op het gebied van:

 • Ontwikkelingsstoornissen (autisme, AD(H)D)
 • (Faal) angst
 • Werkhouding-, motivatie-, concentratieproblemen
 • Opstandigheid, grensoverschrijdend gedrag en brede gedragsproblemen
 • Capaciteiten
 • Emotionele problemen

Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, observaties, vragenlijsten en tests. Na het onderzoek plannen we een uitslaggesprek in. Over het algemeen zal het uitslaggesprek binnen drie weken na het laatste onderzoekmoment plaatsvinden. Hierin worden met u de resultaten van het onderzoek besproken. Daarnaast geven wij ook gerichte adviezen en tips voor ouders, het kind en school. Wanneer u dit wenst kunnen wij u ook verder helpen door het bieden van gerichte begeleiding/behandeling.

Behandeling / begeleiding

Meer informatie

Wanneer u bij ons een behandeltraject wilt volgen, komt u eerst op gesprek. Tijdens dit gesprek stelt u samen met de begeleider/behandelaar behandeldoelen op. Deze doelen komen in een behandelplan. Zo kunnen we gericht te werk gaan. Tussentijds en aan het einde van een traject vindt een evaluatiegesprek plaats, waarin zal worden nagegaan of de doelen (deels) bereikt zijn. Hoeveel tijd het traject in beslag neemt is wisselend en afhankelijk van de hulpvraag. De begeleiding/behandeling kan zowel in de praktijk als op school plaatsvinden.

Binnen de praktijk bieden wij begeleiding/behandeling op het gebied van:

 • Ontwikkelingsstoornissen (autisme, AD(H)D)
 • (Faal) angst
 • Werkhouding-, motivatie-, concentratieproblemen
 • Opstandigheid, grensoverschrijdend gedrag en gedragsproblemen
 • Gehechtheidsproblemen
 • Somberheid/depressieve klachten
 • Weerbaarheid
 • Sociale vaardigheden
 • Emotieregulatie
 • Negatief zelfbeeld

Ouderbegeleiding / systeem begeleiding

Meer informatie

Binnen de praktijk bieden we begeleiding voor ouders en/of het systeem. Dit is onder andere gericht op het vergroten van de kennis bij ouders/het systeem, aanbrengen van meer structuur en opvoedingsvragen.

Speltherapie

Meer informatie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet

Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld

Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s

Hechtingsproblemen

Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag

Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren,

Hoe werkt speltherapie?

De speltherapie vindt plaats in onze spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.
Iedere week is er een sessie van 45 minuten op dezelfde dag en tijd. Er vindt altijd een observatieperiode van drie tot vijf sessies plaats.

De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.

De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.

Dagbesteding

Meer informatie

Vindt uw kind het leuk om allerlei activiteiten te ondernemen en zou hij/zij dit graag met andere kinderen willen doen? Dan is  “De Vriendenclub” zeker iets voor hem/haar!
Het fijne aan De Vriendenclub is dat er veel structuur, veiligheid en voorspelbaarheid wordt geboden: op deze manier weten de kinderen waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten.
Daarnaast is De Vriendenclub een relatief kleine groep (maximaal 8 kinderen). Hierdoor kunnen kinderen die snel last hebben van drukte toch leuke dingen ondernemen in groepsverband.
De nadruk van de bijeenkomsten ligt op een momentje van ontspanning voor de kinderen en het opdoen van positieve ervaringen. Tevens worden de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid bevordert door de interactie met de andere kinderen.
Bij De Vriendenclub wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. U kunt dan denken aan het invullen van vrije tijd, leren (samen)spelen of contact maken met andere kinderen.

Voor wie?
De Vriendenclub is vooral bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd waarbij ontlasting van de thuissituatie gewenst is en voor kinderen die moeite hebben met samen spelen en/of contact maken met leeftijdsgenootjes.

Wanneer?
De Vriendenclub is een positief programma dat iedere week op woensdagmiddag plaatsvindt.

Het programma
Tijdens deze bijeenkomsten ondernemen wij samen met een groepje kinderen leuke activiteiten waarbij iedere 4 tot 6 weken een ander thema centraal staat.
De bijeenkomsten van De Vriendenclub bestaan uit 2 delen. Er is altijd een georganiseerde activiteit om aan mee te doen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld knutselen, timmeren/klussen, koken/bakken, spelletjes spelen, hutten bouwen, uitstapjes zoals naar het strand of een boswandeling met de boswachter

Het tweede deel van de middag is zelf in te vullen. (vrij spelen, lezen, relaxen, knutselen)

We willen benadrukken dat De Vriendenclub een vorm van dagbesteding is waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden en zelfredzaamheid, maar het is geen therapie of behandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Sociale vaardigheidstraining

Meer informatie

1. Uitleg over de sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen
Iedereen heeft een aantal dingen die hij goed kan, zoals bijvoorbeeld voetballen of tekenen en de ander kan goed leren of rekenen. Naast dingen waar je goed in bent, zijn er ook altijd dingen waar je minder goed in bent. Voor sommige kinderen is het soms lastig om op een goede manier met anderen om te gaan. Hoe gedraag je je bijvoorbeeld in een groep? hoe maak je vrienden? hoe ga je een gesprekje aan? Dat zijn dingen die je in de sova-training kunt leren.

De onderwerpen waar we samen mee oefenen zijn bijvoorbeeld zelfverzekerd overkomen, iets vragen aan anderen, samenspelen en weerbaarheid.
Elke week bespreken we een nieuw thema en gaan we hiermee oefenen door spelen, spelletjes en rollenspellen.

Voor meer informatie over de training of om uw zoon/dochter aan te melden verwijzen wij u graag naar ons contactformulier op de site. Wij zullen dan contact met u opnemen.
Er is nog geen startdatum voor de training bekend.

 

2. Informatie over de sociale vaardigheidstraining voor jongeren
Ben je tussen de 14 en 17 jaar en zit je in de 2e klas van de middelbare school?
Vind je het soms lastig hoe je, je in sommige situaties moet gedragen? Hoe je, je gevoelens kunt uiten of hoe je het beste op anderen kunt reageren? Dan is deze training iets voor jou.

Samen met andere leeftijdsgenoten oefenen we volgens een vaste structuur wekelijks met verschillende thema’s. Bijvoorbeeld een gesprek voeren, het uiten van gevoelens, je mening geven, reageren op kritiek en pesten maar ook het oefenen met het afspreken met anderen zodat je een vriendschap kunt opbouwen.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in deze training? Vul dan het contactformulier op de website in. Wij zullen dan contact met je opnemen.

Er is nog geen startdatum voor deze training bekend.

3. Individuele sova-training
Op individuele basis bieden we ook de Coole Kikker training aan voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar.
Hierbij wordt op een speelse manier geoefend met het vergroten van sociale vaardigheden – o.a opkomen voor jezelf, praatje maken en complimentjes geven. Tevens worden vaardigheden ook nog ingeoefend met behulp van andere kinderen (als de training op school plaats vindt).

COMET

Meer informatie

‘Werken aan je zelfbeeld, COMET voor kinderen en jongeren’ is gebaseerd op de cognitief-gedragstherapeutische methode Competitive Memory Training (COMET). Deelnemers werken aan positief denken en positieve gevoelens oproepen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van positieve aandachtstraining. De training legt veel nadruk op positieve eigenschappen en herinneringen.

COMET bestaat in twee varianten: een individuele training en een groepstraining. De groepstraining is geschikt voor 12- tot en met 24-jarigen. De individuele training is bestemd voor 8- tot en met 18-jarigen.

Ten opzichte van de individuele variant heeft de groepsvariant een aantal voordelen. Deelnemers zien bijvoorbeeld dat zij niet de enige zijn met een negatief zelfbeeld. Ze ondersteunen elkaar, geven elkaar feedback en leren van het voorbeeld van de andere deelnemers.

Een reden om te kiezen voor de individuele variant kan zijn dat die makkelijker is aan te passen aan de deelnemer, door bijvoorbeeld het tempo te verlagen of bepaalde technieken intensiever te oefenen.

In een oudersessie leren ouders of verzorgers hoe zij de training als co-therapeut kunnen ondersteunen. Ook krijgen zij psycho-educatie over de invloed van ouders op het zelfbeeld van kinderen.
De groepstraining bestaat uit acht wekelijkse sessies van een uur; de individuele training uit zeven wekelijkse sessies van drie kwartier. De groepstraining wordt gegeven door twee trainers, aan een groep van vier tot zes deelnemers.

Relaxkids

Meer informatie

Er zijn veel kinderen die stress ervaren, angstig zijn, slaap- en concentratie- problemen hebben of die snel negatief naar zichzelf kijken. Voor deze kinderen is Relax Kids bedoeld.

Relax Kids is geschikt voor kinderen vanaf 4,5 jaar. Een sessie omvat steeds de volgende stappen: beweging en dans, drama spelletjes, stretchoefeningen; (onderlinge) kindermassage, ademhalingsoefeningen, positief zelfbeeld creëren en visualisaties

De doelen van deze cursus zijn: ontspannen, zelfvertrouwen opbouwen, concentreren en focussen, ontwikkelen van de fantasie en creativiteit en beter slapen.

Brusjes training

Meer informatie

Een kind in het gezin met een diagnose heeft veel impact. Op het kind zelf, op de ouders en omgeving, maar zeker ook op de broers of zussen van dit kind. De “brussen” hebben vaak een bijzondere plek binnen het gezin en kunnen extra ondersteuning en uitleg goed gebruiken. Daarnaast is een brussen training de plek waar zij in het zonnetje staan, iets waar brussen vaak nood aan hebben aangezien ze vaak (een stukje) aandacht binnen het gezin missen.

De training Superbrus is een megaklus omvat 10 bijeenkomsten, waarbij de kinderen leren over de diagnose van hun broer of zus en wat dit binnen hun gezin betekent, ze leren hun gevoelens te uiten rond het brus zijn, je plaats in het gezin en goed zorgen voor jezelf en strategisch omgaan met je broer of zus. De training wordt feestelijk afgesloten met een gezellig afscheid. Na drie maanden is er en terugkomdag om te zien hoe het met de deelnemers gaat, het geleerde nog eens te herhalen en zien of er deelnemers zijn die toch extra hulp nodig hebben.

De bijeenkomsten hebben een preventief karakter. Door de training te volgen wordt de sociale en emotionele ontwikkeling ondersteunt en worden problemen tussen broers en zussen en in de gezinsdynamiek voorkomen. Aangetoond is dat een ondersteuningsprogramma het aanpassingsvermogen van brussen vergroot.

Training zelf plannen

Meer informatie

De training zelf plannen is een aanbod voor jeugdigen met ADHD die willen beter willen leren plannen en organiseren. Voor veel jongeren met ADHD is de overstap naar het Voortgezet Onderwijs een uitdaging. Er wordt een beroep gedaan op zelfstandigheid van jongeren, terwijl zij juist moeite hebben met concentreren, plannen en organiseren. Vaak is hier op school weinig aandacht voor, of wordt de jongeren niet de benodigde vaardigheden aangereikt. Ook thuis en in de vrije tijd van jongeren zien we dat deze vaardigheden ontbreken.

De training Zelf Plannen spreekt de intrinsieke motivatie van jongeren aan om deze problemen aan te pakken. De training bestaat uit acht sessies voor de jongeren waarbij gebruik wordt gemaakt van een werkboek. Iedere week is er een sessie van 45-60 minuten op een vaste dag en tijdstip waarop de jongeren samenkomen. De training wordt begeleid door een trainer per drie deelnemers. Tijdens iedere sessie komen andere vaardigheden aan bod, die besproken worden aan de hand van opdrachten in het werkboek. Dit zijn bijvoorbeeld: werken met een agenda, een plan van aanpak maken, to-do lijstjes gebruiken, hulp vragen.

Als de training is afgesloten hebben de jongeren de vaardigheden die voor hen van toepassing zijn aangeleerd en geïntegreerd in het dagelijks leven. Ouders weten hoe ze hun kind kunnen motiveren en ondersteunen in het organiseren en plannen. Na afloop kunnen jongeren en ouders deelnemen aan een boostersessie om het geleerde te laten beklijven.

Training voor ouders met kinderen met autisme

Meer informatie

Heeft uw kind een diagnose binnen het autismespectrum gekregen en wilt u hier graag meer over weten? Wij bieden een basistraining aan waarbij u meer kennis kunt opdoen over autisme.

Binnen de training komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat houdt de diagnose in en wat betekent dit voor uw kind.
 • Voorspelbaarheid en structuur.
 • Omgaan met overprikkeling en gepast straffen en belonen.
 • Ervaren met praktische oefeningen hoe het is om autisme te hebben
 • Aandacht voor uzelf en de anderen binnen het gezin.

De training bestaat uit zes bijeenkomsten van 1,5 uur.

Vooraf aan de training is er een inloopmoment waar u de mogelijkheid heeft om persoonlijke vragen te stellen.

De training zelf bestaat steeds uit het delen van kennis, oefeningen om de kennis toe te passen en er is ruimte voor het stellen van vragen. Naast het delen van kennis is er ruimte om contact te hebben met andere ouders van kinderen met autisme.

Training op aanvraag

Meer informatie

Heeft  u een vraag voor een specifieke training, een probleem met het groepsklimaat in de klas, of zoekt u een andere training op maat? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier, dan denken we graag met u mee.

Schooluitval

Meer informatie

Kan uw kind door omstandigheden niet meer meekomen binnen het onderwijs en zit hij/zij nu thuis? Wij bieden in overleg met de betrokkenen een daginvulling voor kinderen/jongeren die zijn uitgevallen op school.

We richten ons op:

 • het versterken van de competenties
 • het opstellen van een dagritme
 • het vergroten van de zelfredzaamheid
 • het aanleren van schoolse vaardigheden
 • behandeling/begeleiding en psychosociale hulpverlening
 • systeembegeleiding

We sluiten aan bij de interesses, ontwikkelingsleeftijd en het didactische niveau van uw kind/puber.
Voor basisschoolleerlingen kunnen wij gebruik maken van de methode van IPC, of van de door de eigen school beschikbaar gestelde middelen.
Voor kinderen in het voortgezet onderwijs maken wij, indien mogelijk in overleg met een school en passend programma.

Wilt u meer informatie of wilt u uw zoon/dochter aanmelden? Wij verwijzen u graag naar ons contactformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen

Basic trust

Meer informatie

Video feedback bij de behandeling en preventie van problematische gehechtheid

De Basic Trust-methode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problematiek en hun opvoeders in gezinnen, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie, ofwel een tekort aan basisvertrouwen.

In de methode wordt gewerkt aan de hand van video-opnamen van de opvoeder-kind interactie. Een video-opname is bij uitstek geschikt om te ontdekken wat het kind nodig heeft en hoe opvoeders daarop aan (kunnen) sluiten. De specifieke instructies zijn bedoeld om het basisvertrouwen en de stressregulatie van het kind te verbeteren. Centraal staat dat problematische gehechtheid tussen kind en opvoeder kan veranderen door positieve ervaringen tussen kind en opvoeder en dat dit vervolgens positieve invloed heeft op emotionele en/of gedragsproblematiek bij het kind. Als opvoeders meer zicht hebben op de reacties van hun kind bij uitlokkende situaties of omstandigheden en zij hier op een specifieke manier op reageren, kan het kind gaan herstellen en weer vertrouwen leren krijgen in opvoeders.

Het traject zal bestaan uit een wekelijkse sessie waarbij het maken van een video-opname en het bekijken en bespreken van de beelden afgewisseld zullen worden.

Re-Attach therapie

Meer informatie

Re-Attach is een niet-belastende, kortdurende interventie gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels, het verbeteren van de emotieregulatie en sociaal-emotionele ontwikkeling en het activeren van persoonlijke groei.

Al na enkele sessies ervaren cliënten hernieuwde energie, zitten ze beter in hun vel, voelen ze zich emotioneel meer in balans en hebben een betere ‘grip’ op het leven.

De kracht van Re-Attach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, of wat je wilt verwerken. Je zou ReAttach kunnen zien als een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij de therapeut je helpt om sterker te worden door (gemiddeld 5 keer, verspreid over 3 maanden) een training te doen.  ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Met ReAttach ontstaan er nieuwe inzichten, krijg je meer rust en overzicht en kun je werken aan persoonlijke leerdoelen.

Re-Attach is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen en kan ook ingezet worden als systemische begeleiding.

Over ons

Praktijk de Leylinde is een particuliere instelling opgericht door Anja Koelen. Wij richten ons op voorlichting, advisering, onderzoek, begeleiding, behandeling en systemische begeleiding. Binnen de praktijk wordt een holistische en eclectische visie gehanteerd. Binnen de praktijk werken professionals met diverse achtergronden.

Het team

Binnen de praktijk werken professionals met diverse achtergronden.
Wij stellen ons graag aan u voor. Wanneer u op de foto klikt krijgt u meer informatie te zien.

Ik ben Anja, GZ-psycholoog en praktijkhouder bij praktijk de Leylinde, sinds 2018 samen met Hanneke. Mijn taken liggen op diverse gebieden, zoals diagnostiek, behandeling, en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen en administratieve taken.

Mijn eerste beroep was kleuterleidster/hoofdleidster en daarna leerkracht basisonderwijs en remedial teacher.
Na een aantal jaren ben ik leerproblemen gaan studeren, een combinatie van orthopedagogiek en onderwijskunde.
Eerst heb ik diverse jaren gewerkt in het Voortgezet onderwijs en daarna bij de Schoolbegeleidingsdienst met voornamelijk taken in het speciaal onderwijs.
Na het behalen van mijn GZ (gezondheidszorg) registratie ben ik in 2004 mijn eigen praktijk gestart, in het begin in combinatie met een baan bij Auris (REC2).

Waarom een eigen praktijk – in die periode werd alles in de zorg erg zakelijk en wat afstandelijk. Waarbij er steeds eerst kort op een probleemgebied werd gefocust en diverse deelonderzoeken door assistentes gedaan werden. Ik wilde echter meer zelf grip houden en juist breder onderzoek en zicht krijgen op het grotere beeld van het kind of de jongere.

Onze visie is juist om vanuit het brede perspectief van de totale ontwikkeling van kinderen te kijken en te handelen. Tevens vinden wij het er prettig om korte lijntjes te hebben met ouders, de jeugdprofessional, leerkrachten en/of logopedistes; om samen te werken aan vermindering van problemen bij kinderen en jongeren.

Alle teamleden blijven scholingen volgen en hebben een SKJ registratie. Hiermee proberen we om steeds goed aan te sluiten bij de vragen van de ouders voor hulp op diverse gebieden en kwalitatief goede zorg te bieden. Dit alles is geborgd binnen het HKZ-certificeringstraject door middel van een jaarlijkse audit.

Mijn naam is Hanneke.

Sinds 2015 werk ik met veel plezier bij De Leylinde. En sinds 2018 ben ik, samen met Anja, eigenaar van de praktijk.

Binnen De Leylinde heb ik diverse werkzaamheden.
Als kindercoach begeleid ik kinderen in de praktijk met kleine, lichte hulpvragen en bij voldoende aanmeldingen geef ik samen met één van mijn collega’s sociale vaardigheidstraining en creatieve groepstherapie.
Ook ben ik verantwoordelijk voor De Vriendenclub. Dit is onze dagbesteding op de woensdagmiddag voor kinderen die moeite hebben met samen spelen en/of met contact maken met leeftijdsgenootjes of waar ontlasting van de thuissituatie gewenst is.
Met wisselende thema’s probeer ik leuke middagen te organiseren, waarbij de kinderen in kleine stapjes hun leerdoelen op sociaal vlak en zelfredzaamheid kunnen oefenen.
In kleine groepjes en met een duidelijke structuur, begeleid ik deze kinderen samen met Anja.
Naast deze activiteiten zorg ik ook mede voor de administratie van de praktijk.

In 2002 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Zeeland. Hier heb ik mijn HBO-bachelor diploma behaald. Na ruim 10 jaar bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt heb ik 2 jaar fulltime voor mijn kinderen gezorgd. Daarna ben ik begonnen bij De Leylinde en heb ik de opleiding tot kindercoach gevolgd.
In mijn vrije tijd ben ik al meer dan 20 jaar actief als leidster bij een scoutinggroep. Eerst gaf ik zeilles aan kleine groepjes kinderen. Vervolgens ben ik leiding gaan geven aan de jongste groep kinderen, van 6 tot 11 jaar. Inmiddels ben ik al ruim 10 jaar de teamleidster van deze groep en begeleid ik, met een enthousiast team, een groep van ongeveer 24 kinderen. Ik heb hiervoor alle benodigde kwalificaties behaald, die ook tijdens mijn werk goed van pas komen. (o.a. gedrag, veiligheid, gespreksvaardigheden, uitleggen, evalueren, motivatietechnieken, activiteiten en planning). Ik vind het leuk dat ik de ervaringen uit mijn hobby, nu ook tijdens mijn werk kan toepassen.

Dit jaar hoop ik te starten met de cursus autismecoach om mij verder te ontwikkelen.

Mijn naam is Linda Koetsveld. Ik werk sinds 2020 als speltherapeut, ReAttach therapeut en ambulant begeleider bij de Leylinde. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het begeleiden van kinderen en jongeren in onze praktijk en het geven van ouderbegeleiding. Ook geef ik samen met mijn collega’s met veel plezier trainingen aan groepen kinderen.
De speltherapie vindt plaats in onze spelkamer. Iedere week is er een sessie van 45 minuten op dezelfde dag en tijd. In de taal van het kind, spel, kunnen zij zich uitdrukken over wat hen bezighoudt of wat ze meegemaakt hebben. Speltherapie kan onder andere ingezet worden bij kinderen die: weinig zelfvertrouwen hebben, angstig zijn, een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt, waarvan de ouders een (v)echtscheiding hebben doorgemaakt of er sprake is van rouwverwerking. Er vindt altijd een observatieperiode van drie tot vijf sessies plaats.

ReAttach is een niet-belastende, kortdurende interventie gericht op het optimaliseren van de verwerking van stress en sensorische prikkels, het verbeteren van de emotieregulatie en sociaal-emotionele ontwikkeling en het activeren van persoonlijke groei.

Al na enkele sessies ervaren cliënten hernieuwde energie, zitten ze beter in hun vel, voelen ze zich emotioneel meer in balans en hebben een betere ‘grip’ op het leven.

De kracht van ReAttach is dat je niet hoeft te práten over wat je hebt meegemaakt, waar je last van hebt, wat je wilt veranderen, of wat je wilt verwerken. Je zou ReAttach kunnen zien als een lichaamsgerichte psychotherapie waarbij de therapeut je helpt om sterker te worden door (gemiddeld 5 keer, verspreid over 3 maanden) een training te doen.  ReAttach maakt gebruik van stemgebruik, denkopdrachten en lichte ritmische aanraking op de handen. Het zorgt ervoor dat je zelf in staat komt om de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. Met ReAttach ontstaan er nieuwe inzichten, krijg je meer rust en overzicht en kun je werken aan persoonlijke leerdoelen.

ReAttach is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen en kan ook ingezet worden als systemische begeleiding.

In de ouderbegeleiding sluit ik zoveel mogelijk aan bij de vragen van ouders en werk ik samen met hen aan een positieve en veilige basis voor ieder gezinslid. Hierbij maak ik vaak gebruik van de methode Incredible Years.
In mijn contact met kinderen vind ik het belangrijk aan te sluiten bij de taal van kind en zoveel mogelijk spel en creatieve werkvormen in te zetten.

Mijn naam is Amber van Zuuren. Ik ben sinds augustus 2022 werkzaam als orthopedagoog bij praktijk de Leylinde, nadat ik mijn masterstage hier heb afgerond. Mijn werkzaamheden binnen de praktijk bestaan voornamelijk uit diagnostiek en behandelingen/begeleidingen geven aan kinderen en jongeren.

In 2022 ben ik afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar ik de bachelor Pedagogische Wetenschappen en de master Orthopedagogiek heb afgerond. In mijn vrije tijd ben ik al ruim 12 jaar actief als turntrainster. Mijn eerste eigen groep waren de meiden in de leeftijd van 7/8 jaar. Tegenwoordig geef ik les aan meerdere groepen per week met diverse leeftijden variërend van 6-25 jaar en van recreatief turnen tot aan de selectie. Dit doe ik nog altijd met veel plezier.

Mijn naam is Esmee en ik ben sinds september 2022 werkzaam als psycholoog bij praktijk de Leylinde. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het doen van diagnostiek en het geven van behandeling/begeleiding aan kinderen en jongeren.

In 2021 ben ik afgestudeerd als psycholoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarna heb ik ruim een jaar gewerkt als dyslexiebehandelaar, waarbij ik wekelijks kinderen hielp met het verbeteren van de leesvaardigheid, spelling en het accepteren van en leren omgaan met hun dyslexie. Ook voerde ik onderzoeken uit om kinderen al dan niet met dyslexie te diagnosticeren. Het leuke aan mijn werk als dyslexiebehandelaar vond ik dat je het zelfvertrouwen van de kinderen zichtbaar zag groeien tijdens de behandeling.

Ik wil kinderen en jongeren helpen en ondersteunen op een manier waar ze de rest van hun leven profijt van kunnen hebben. Ik hoop dat ik door mijn werk bij praktijk de Leylinde hieraan kan bijdragen.

Vacatures

Ben je op zoek naar uitdagend werk en spreekt het werken bij Praktijk de Leylinde u aan? We hebben momenteel de volgende vacature openstaan.

GZ psycholoog of orthopedagoog generalist

Praktijk de Leylinde is een kleinschalige praktijk die zich richt op voorlichting, advisering, onderzoek, begeleiding en behandeling van vooral kinderen, jeugdigen en hun ouders.

Wij vinden zorg op maat heel belangrijk. Iedere client en hulpvraag is anders en vraagt om passende hulp. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de client, maar ook het systeem om de client heen betrokken wordt.

Het team
Ons kleine team bestaat uit verschillende professionals.  Door onze diverse achtergronden kunnen wij passende zorg bieden voor onze cliënten en hun omgeving.

Functieomschrijving
– Als GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist voer je diverse onderzoeken uit bij onze (nieuwe) cliënten.
– Op basis van onderzoek, observatie en diagnose geef je advies, behandeling en informatie aan de client.
– Je maakt in overleg behandel- en begeleidingsplannen op maat.
-Je adviseert en begeleidt collega’s bij de uitvoering van behandel- en begeleidingstrajecten.

Wij vragen
– Een afgeronde academische opleiding met GZ-registratie of opleiding tot orthopedagoog generalist.
– Kennis van kinder- en jeugdpsychiatrie en affiniteit met deze leeftijdsgroepen.
– Iemand die initiatiefrijk is en die het een uitdaging vindt om voor onze cliënten een plan op maat te maken.
– rijbewijs en beschikking over een auto is een pré.

Wij bieden
– een dienstverband van 24 tot 32 uur
– in het eerste jaar een tijdelijke aanstelling, met zicht op vast dienstverband
– Zelf in te delen flexibele werktijden.
– Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens Cao Jeugdzorg (€3200,00 – €5400,00)

Vragen / contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anja Koelen, telefoonnummer: 0113 551771 of 06-12299212

Er zijn momenteel geen vacatures

Werkwijze

Informatie voor nieuwe cliënten

Voor u recht heeft op vergoede zorg, dient er een verwijzing te zijn. Dit kan op twee manieren.

 • U kunt een verwijsbrief krijgen via de huisarts of een andere arts.
 • U krijgt een verwijzing via een zorgopdracht van de Gemeente. U heeft dan eerst een intakegesprek met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Zij zorgen dan voor de zorgopdracht naar ons toe.

U vult daarna de intakevragenlijst via de website in en wij nemen dan binnen 1 week contact met u op om een intakegesprek in te plannen.

Kennismaking

Na aanmelding nemen wij contact op voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken we kennis en wordt er verder gevraagd naar de reden van aanmelding. We gaan in op de hulpvraag en er wordt er gevraagd naar achtergrondinformatie. Afhankelijk van uw hulpvraag worden er verdere afspraken gemaakt.

Diagnostiek

Binnen de praktijk verrichten wij onderzoek op het gebied van:

 • Ontwikkelingsstoornissen (autisme, AD(H)D)
 • (Faal) angst
 • Werkhouding-, motivatie-, concentratieproblemen
 • Opstandigheid, grensoverschrijdend gedrag en brede gedragsproblemen
 • Capaciteiten

Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, observaties, vragenlijsten en tests. Na het onderzoek plannen we een uitslaggesprek in. Over het algemeen zal het uitslaggesprek binnen drie weken na het laatste onderzoekmoment plaatsvinden. Hierin worden met u de resultaten van het onderzoek besproken. Daarnaast geven wij ook gerichte adviezen en tips om met de lastige kanten van de diagnose om te gaan. Wanneer u dit wenst kunnen wij u ook verder helpen door het bieden van gerichte begeleiding/behandeling.

Informatie voor verwijzers

De huisarts, POH, medisch specialist, kinderarts, jeugdarts en het basisteam van centrum Jeugd & Gezin kunnen verwijzen. Onze praktijk werkt vanuit de generalistische basis GGZ met lichte- tot matige en hoog complexe problematieken.

Op een verwijsbrief dienen in elk geval de onderstaande gegevens te staan.

 • Persoonsgegevens inclusief BSN-nummer.
 • De naam van de verwijzer.
 • De zorgaanbieder waarnaar wordt verwezen.
 • Reden van verwijzing.
 • Relevante medische en psychosociale gegevens (voor zover bekend).
 • De verwijsbrief dient ondertekend te zijn.

U kunt de verwijsbrief meegeven aan uw patiënt of mailen naar: praktijkdeleylinde@zorgmail.nl
Uw patiënt kan zich daarna aanmelden voor zorg via onze site.

Twijfelt u of wij de juiste praktijk voor uw patiënt zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Behandeltraject

Wanneer u bij ons een behandeltraject wilt volgen komt u eerst op gesprek. Tijdens dit gesprek stelt u samen met de begeleider/behandelaar behandeldoelen op. Deze doelen komen in een behandelplan. Zo kunnen we gericht te werk gaan. Hoeveel tijd het traject in beslag neemt is wisselend en afhankelijk van de hulpvraag.

Uitsluitingscriteria

Niet iedere zorgvraag kan door De Leylinde worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende uitsluitingscriteria vastgesteld:

 • Er worden geen kinderen met somatische problematiek in behandeling genomen, zonder aanwezige verpleger. (We kunnen bijv. wel een onderzoek doen bij iemand met lichamelijke klachten, zonder dat de somatische zorg voor onze rekening komt)
 • Onze dagbestedingsgroep is gericht op het verbeteren van de sociale vaardigheden en zelfredzaamheid van cliënten met lichte problematiek. Om deze reden worden ernstig gedragsgestoorde kinderen uitgesloten van deelname.

Cliënten kunnen tijdens de zorg- en dienstverlening veranderen of gedrag vertonen wat bij de intake niet is vermeld. Hierdoor kan het zijn dat De Leylinde niet langer de gevraagde zorg- en dienstverlening kan geven. In deze gevallen wordt de cliënt hierover geïnformeerd en krijgt de kans om zijn of haar gedrag aan te passen. Indien dit niet gebeurd zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende oplossing.

De volgende punten kunnen een rol spelen bij het besluit om de zorg- en dienstverlening te beëindigen:

 • Onveilig voor medecliënten en/of eigen medewerkers
 • Fysieke agressie
 • Ernstige verslavingsproblematiek
 • Suïcidaliteit van cliënt

Cliënttevredenheid

Onze cliënten beoordelen ons bedrijf op google met 4,5 sterren.

Zeer vakkundig en professionele hulp. Erg tevreden.

Echt een aanrader. Zéér geduldig en geven echt hele goede begeleiding aan de kinderen. Maar zéér zeker ook aan de ouders.

Wachtlijst

Wij hebben momenteel geen wachtlijst.

Klachtenprocedure

Ons streven is om u als cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de geleverde zorg niet aan uw verwachtingen voldoet. Wij horen graag van u wanneer u niet tevreden bent over de zorgverlening.  U kunt persoonlijk contact met ons opnemen via 0113 551771, e-mail of onderstaand klachtenformulier. Mocht u uw klacht niet met ons willen bespreken, dan kun u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris: Aurore Maatwerk en Advies (telefoonnummer 06-12944502)

Klachtenformulier

Corona maatregelen

De praktijk is weer geopend. We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM.

Contact

Direct contact

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30u tot 17.00u. Indien u niemand aan de lijn krijgt kunt u de voicemail inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Op locatie

Voor ons parkeerterrein kunt u het beste navigeren op het adres: Oude rijksweg 41

Contact gegevens

Drie haasjes 31
4411 NJ
Rilland


Telefoon

0113-551771


E-mail

Verstuur e-mail