Aanbod

Wij zijn een praktijk voor kinderen en jongeren. Wij bieden psychodiagnostisch onderzoek, begeleiding, behandeling en systemische begeleiding bij lichte-, matige- en hoogcomplexe problematiek op gebied van:

Tijdens uw behandeling maken wij o.a. gebruik van evidence based methodieken, RET, cognitieve gedragstherapie.

Aanbod in samenwerking met andere disciplines

Meer informatie

De Leylinde heeft samenwerkingen met verschillende professionals. Hierdoor is het mogelijk om bij ons in de praktijk of in sommige gevallen op locatie gebruik te maken van hun expertise.

Wij hebben o.a. samenwerkingen met

Wilt u meer informatie? Wij verwijzen u graag naar ons contactformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Systemische begeleiding

Meer informatie

Wij bieden opvoedkundige ondersteuning gericht op: opvoedingsvragen, vragen na een diagnose, vragen met betrekking tot advisering, interactie tussen de kinderen/ouders/de gezinsleden.

Creatieve therapie

Meer informatie

Bij creatieve beeldende therapie worden tekenen, schilderen en ruimtelijk werken gebruikt als hulpmiddel om bij uw kind een positieve verandering op gang te brengen.
Als uw kind iets meemaakt, kan of wil hij daar soms wel en soms niet over praten. Deze ervaringen en gevoelens blijven dan ‘vanbinnen’ zitten. Creatieve therapie richt zich op deze belevingen. Het gaat vaak om het weer op gang brengen van wat vast zit, of om een ingezette verandering krachtig te ondersteunen.
Daarom is het zo passend voor kinderen met problemen in de communicatie of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het uiten wordt mogelijk. Kenmerkend van deze methode is de inzet van beeldende middelen, zoals teken- en schilder technieken en werken met klei.

Heeft u interesse in creatieve therapie of wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag naar ons contactformulier op de website. Wij zullen dan contact met u opnemen.

School uitvallers

Meer informatie

Kan uw kind door omstandigheden niet meer meekomen binnen het onderwijs en zit hij/zij nu thuis? Wij bieden in overleg met de betrokkenen een daginvulling voor kinderen/jongeren die zijn uitgevallen op school.

We richten ons op:

We sluiten aan bij de interesses, ontwikkelingsleeftijd en het didactische niveau van uw kind/puber.

Wilt u meer informatie of wilt u uw zoon/dochter aanmelden? Wij verwijzen u graag naar ons contactformulier. Wij zullen dan contact met u opnemen.

SOVA voor kinderen en jongeren met autisme

Meer informatie

1. Uitleg over de sociale vaardigheidstraining voor basisschoolkinderen
Iedereen heeft een aantal dingen die hij goed kan, zoals bijvoorbeeld voetballen of tekenen en de ander kan goed leren of rekenen. Naast dingen waar je goed in bent, zijn er ook altijd dingen waar je minder goed in bent. Voor sommige kinderen is het soms lastig om op een goede manier met anderen om te gaan. Hoe gedraag je je bijvoorbeeld in een groep? hoe maak je vrienden? hoe ga je een gesprekje aan? Dat zijn dingen die je in de sova-training kunt leren.

De onderwerpen waar we samen mee oefenen zijn bijvoorbeeld zelfverzekerd overkomen, iets vragen aan anderen, samenspelen en weerbaarheid.
Elke week bespreken we een nieuw thema en gaan we hiermee oefenen door spelen, spelletjes en rollenspellen.

Voor meer informatie over de training of om uw zoon/dochter aan te melden verwijzen wij u graag naar ons contactformulier op de site. Wij zullen dan contact met u opnemen.
Er is nog geen startdatum voor de training bekend.

 

2. Informatie over de sociale vaardigheidstraining voor jongeren
Ben je tussen de 14 en 17 jaar en zit je in de 2e klas van de middelbare school?
Vind je het soms lastig hoe je, je in sommige situaties moet gedragen? Hoe je, je gevoelens kunt uiten of hoe je het beste op anderen kunt reageren? Dan is deze training iets voor jou.

Samen met andere leeftijdsgenoten oefenen we volgens een vaste structuur wekelijks met verschillende thema’s. Bijvoorbeeld een gesprek voeren, het uiten van gevoelens, je mening geven, reageren op kritiek en pesten maar ook het oefenen met het afspreken met anderen zodat je een vriendschap kunt opbouwen.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in deze training? Vul dan het contactformulier op de website in. Wij zullen dan contact met je opnemen.

Er is nog geen startdatum voor deze training bekend.


3. Individuele sova-training
Op individuele basis bieden we ook de Coole Kikker training aan voor kinderen tussen de 7 en 9 jaar.
Hierbij wordt op een speelse manier geoefend met het vergroten van sociale vaardigheden – o.a opkomen voor jezelf, praatje maken en complimentjes geven. Tevens worden vaardigheden ook nog ingeoefend met behulp van andere kinderen (als de training op school plaats vindt).

Oudertrainingen

Meer informatie

Oudertraining voor ouders van kinderen met een autisme spectrumstoornis
We bieden een basistraining waarin opvoedkundige vaardigheden en basisinformatie rondom autisme gecombineerd worden.
Met deze training krijgt u meer inzicht en kennis in de aspecten van een autisme spectrumstoornis. Er komen verschillende onderwerpen aan bod die voor verschillende kinderen toepasbaar zijn. Bijvoorbeeld: het structureren van de dag, omgaan met vrije tijd en overprikkeling.
Verder is er de mogelijkheid om met andere ouders in gesprek te gaan over hun ervaringen en tips uit te wisselen.

De eerstvolgende oudertraining voor ouders van kinderen met autisme zal plaatsvinden op:
Momenteel zijn er nog geen nieuwe startdata bekend.

Heeft u interesse in de oudertraining of wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag naar ons contactformulier op de website. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Relaxkids

Meer informatie

Er zijn veel kinderen die stress ervaren, angstig zijn, slaap- en concentratie- problemen hebben of die snel negatief naar zichzelf kijken. Voor deze kinderen is Relax Kids bedoeld.
Relax Kids is geschikt voor kinderen vanaf 4,5 jaar. Een sessie omvat steeds de volgende stappen: beweging en dans, drama spelletjes, stretchoefeningen; (onderlinge) kindermassage, ademhalingsoefeningen, positief zelfbeeld creëren en visualisaties

De doelen van deze cursus zijn: ontspannen, zelfvertrouwen opbouwen, concentreren en focussen, ontwikkelen van de fantasie en creativiteit en beter slapen.

Heeft u interesse in de relaxkids training of wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag naar ons contactformulier op de website. Wij zullen dan contact met u opnemen.

Meer mogelijkheden op individuele- of groepsbasis

Meer informatie

Wij bieden onderstaande trainingen aan:

 

Heeft u interesse in een van deze trainingen/het aanbod of wilt u meer informatie? Dan verwijzen wij u graag naar ons contactformulier op de website. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 

Dagbesteding

Dagbesteding       “De Vriendenclub”

Vindt uw kind het leuk om allerlei activiteiten te ondernemen en zou hij/zij dit graag met andere kinderen willen doen? Dan is  “De Vriendenclub” zeker iets voor hem/haar!
Het fijne aan De Vriendenclub is dat er veel structuur, veiligheid en voorspelbaarheid wordt geboden: op deze manier weten de kinderen waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen verwachten.
Daarnaast is De Vriendenclub een relatief kleine groep (maximaal 8 kinderen). Hierdoor kunnen kinderen die snel last hebben van drukte toch leuke dingen ondernemen in groepsverband.
De nadruk van de bijeenkomsten ligt op een momentje van ontspanning voor de kinderen en het opdoen van positieve ervaringen. Tevens worden de sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid bevordert door de interactie met de andere kinderen.
Bij De Vriendenclub wordt gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. U kunt dan denken aan het invullen van vrije tijd, leren (samen)spelen of contact maken met andere kinderen.

Voor wie?
De Vriendenclub is vooral bedoeld voor kinderen van de basisschoolleeftijd waarbij ontlasting van de thuissituatie gewenst is en voor kinderen die moeite hebben met samen spelen en/of contact maken met leeftijdsgenootjes.

Wanneer?
De Vriendenclub is een positief programma dat iedere week op woensdagmiddag plaatsvindt.

Het programma
Tijdens deze bijeenkomsten ondernemen wij samen met een groepje kinderen leuke activiteiten waarbij iedere 4 tot 6 weken een ander thema centraal staat.
De bijeenkomsten van De Vriendenclub bestaan uit 2 delen. Er is altijd een georganiseerde activiteit om aan mee te doen. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld knutselen, timmeren/klussen, koken/bakken, spelletjes spelen, hutten bouwen, uitstapjes zoals naar het strand of een boswandeling met de boswachter

Het tweede deel van de middag is zelf in te vullen. (vrij spelen, lezen, relaxen, knutselen)

We willen benadrukken dat De Vriendenclub een vorm van dagbesteding is waarbij veel aandacht is voor sociale vaardigheden en zelfredzaamheid, maar het is geen therapie of behandeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze praktijk.

Over ons

Praktijk de Leylinde is een particuliere instelling opgericht door Anja Koelen. Wij richten ons op voorlichting, advisering, onderzoek, begeleiding, behandeling en systemische begeleiding. Binnen de praktijk wordt een holistische en eclectische visie gehanteerd. Binnen de praktijk werken professionals met diverse achtergronden.

Het team

Binnen de praktijk werken professionals met diverse achtergronden.
Wij stellen ons graag aan u voor. Wanneer u op de foto klikt krijgt u meer informatie te zien.

Ik ben Anja, GZ-psycholoog en praktijkhouder bij praktijk De Leylinde, sinds dit jaar samen met Hanneke.
Mijn taken liggen op diverse gebieden, zoals diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren en volwassenen en administratieve taken.

 

Mijn eerste beroep was kleuterleidster/hoofdleidster en daarna leerkracht basisonderwijs en remedial teacher.
Na een aantal jaren ben ik leerproblemen gaan studeren, een combinatie van orthopedagogiek en onderwijskunde.
Eerst heb ik diverse jaren gewerkt in het Voortgezet onderwijs en daarna bij de Schoolbegeleidingsdienst met voornamelijk taken in het speciaal onderwijs.
Na het behalen van mijn GZ (gezondheidszorg) registratie ben ik in 2004 mijn eigen praktijk gestart, in het begin in combinatie met een baan bij Auris (REC2).

Waarom een eigen praktijk – in die periode werd alles in de zorg erg zakelijk en wat afstandelijk. Waarbij er steeds eerst kort op een probleemgebied werd gefocust en diverse deelonderzoeken door assistentes gedaan werden. Ik wilde echter meer zelf grip houden en juist breder onderzoek en zicht krijgen op het grotere beeld van het kind of de jongere.

Onze visie is juist om vanuit het brede perspectief van de totale ontwikkeling van kinderen te kijken en te handelen.
Tevens vinden wij het erg prettig om korte lijntjes te hebben met ouders, de jeugdprofessional, leerkrachten en/of logopedistes; om samen te werken aan vermindering van problemen bij kinderen en jongeren.

Sinds 2015 is de praktijk sterk gegroeid en zijn Hanneke, Manuela en Valerie de praktijk komen versterken. Hierbij proberen we om steeds goed aan te sluiten bij de vragen van de ouders voor hulp op diverse gebieden en ontwikkelt de praktijk zich nog steeds dat we nieuwe vormen van begeleiding of behandeling kunnen aanbieden.

Mijn naam is Hanneke.

Sinds 2015 werk ik met veel plezier bij De Leylinde. En sinds 2018 ben ik, samen met Anja, eigenaar van de praktijk.

Binnen De Leylinde heb ik diverse werkzaamheden.
Als kindercoach begeleid ik kinderen in de praktijk met kleine, lichte hulpvragen en bij voldoende aanmeldingen geef ik samen met één van mijn collega’s sociale vaardigheidstraining en creatieve groepstherapie.
Ook ben ik verantwoordelijk voor De Vriendenclub. Dit is onze dagbesteding op de woensdagmiddag voor kinderen die moeite hebben met samen spelen en/of met contact maken met leeftijdsgenootjes of waar ontlasting van de thuissituatie gewenst is.
Met wisselende thema’s probeer ik leuke middagen te organiseren, waarbij de kinderen in kleine stapjes hun leerdoelen op sociaal vlak en zelfredzaamheid kunnen oefenen.
In kleine groepjes en met een duidelijke structuur, begeleid ik deze kinderen samen met Anja.
Naast deze activiteiten zorg ik ook mede voor de administratie van de praktijk.

In 2002 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Zeeland. Hier heb ik mijn HBO-bachelor diploma behaald. Na ruim 10 jaar bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt heb ik 2 jaar fulltime voor mijn kinderen gezorgd. Daarna ben ik begonnen bij De Leylinde en heb ik de opleiding tot kindercoach gevolgd.
In mijn vrije tijd ben ik al meer dan 20 jaar actief als leidster bij een scoutinggroep. Eerst gaf ik zeilles aan kleine groepjes kinderen. Vervolgens ben ik leiding gaan geven aan de jongste groep kinderen, van 6 tot 11 jaar. Inmiddels ben ik al ruim 10 jaar de teamleidster van deze groep en begeleid ik, met een enthousiast team, een groep van ongeveer 24 kinderen. Ik heb hiervoor alle benodigde kwalificaties behaald, die ook tijdens mijn werk goed van pas komen. (o.a. gedrag, veiligheid, gespreksvaardigheden, uitleggen, evalueren, motivatietechnieken, activiteiten en planning). Ik vind het leuk dat ik de ervaringen uit mijn hobby, nu ook tijdens mijn werk kan toepassen.

Dit jaar hoop ik te starten met de cursus autismecoach om mij verder te ontwikkelen.

Mijn naam is Linda Koetsveld. Ik werk sinds juni 2020 als ambulant begeleider bij de Leylinde. Mijn werkzaamheden bestaan vooral uit het begeleiden van kinderen op school en in onze praktijk en ouderbegeleiding. Daarnaast ben ik mede verantwoordelijk voor de Vriendenclub, onze dagbesteding voor kinderen die moeite hebben met samen spelen en/ of contact maken met leeftijdgenoten. Ook geef ik samen met mijn collega’s trainingen aan kinderen en ouders.

In 2008 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam als pedagoog en heb in 2013 een opleiding bij de Thomas More in Antwerpen tot speltherapeut afgerond. Ik heb vele jaren gewerkt als pedagoog en schoolmaatschappelijk werker in Rotterdam. In de ouderbegeleiding sluit ik zoveel mogelijk aan bij de vragen van ouders en werk ik samen met hen aan een positieve en veilige basis voor ieder gezinslid. Hierbij maak ik vaak gebruik van de methode Incredible Years.

Ook heb ik daarnaast een aantal jaar als speltherapeut kinderen mogen begeleiden als speltherapeut in een kleine praktijk. Vaak zijn dit kinderen die weinig zelfvertrouwen hebben, angstig zijn, een traumatische ervaring hebben meegemaakt, waarvan de ouders een (v)echtscheiding hebben doorgemaakt of er sprake is van rouwverwerking. Ook bij de Leylinde bied ik speltherapie aan kinderen waar dit bij past.

In mijn contact met kinderen vind ik het belangrijk aan te sluiten bij de taal van kind en zoveel mogelijk spel en creatieve werkvormen in te zetten.

Mijn naam is Valerie. Ik ben sinds begin 2019 werkzaam als orthopedagoog bij praktijk de Leylinde.
Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit diagnostiek en behandeling/begeleiding geven aan kinderen. Daarnaast ben ik medeverantwoordelijk voor de Vriendenclub, onze dagbesteding voor kinderen die moeite hebben met samen spelen en/of met contact maken met leeftijdgenoten, en voor de sociale vaardigheidstraining, waarin we kinderen/jongeren door gesprekken, uitleg en oefeningen in de praktijk stap voor stap leren sociaal sterker te worden.

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de universiteit Utrecht, waar ik de bachelor pedagogische wetenschappen en de master orthopedagogiek heb afgerond. Om deze theorie ook direct in de praktijk te kunnen brengen heb ik twee jaar vrijwilligerswerk als coach in een gezin gedaan. Daarnaast ben ik al enkele jaren actief als leiding en coördinator bij een kindervakantieweek.

Tijdens mijn studie heb ik stage mogen lopen binnen speciaal onderwijs cluster 2. Na mijn afstuderen ben ik werkzaam geweest bij een autismecentrum, waar ik verantwoordelijk was voor de dagelijkse behandeling van kinderen met autisme (vaak in combinatie met spraak-taalproblemen of gedragsproblemen). Nu werk ik met veel plezier bij de Leylinde in een klein team met persoonlijke benadering.

Vacatures

Ben je op zoek naar uitdagend werk en spreekt het werken bij Praktijk de Leylinde u aan? We hebben momenteel de volgende vacature openstaan.

GZ psycholoog of orthopedagoog generalist

Praktijk de Leylinde is een kleinschalige praktijk die zich richt op voorlichting, advisering, onderzoek, begeleiding en behandeling van vooral kinderen, jeugdigen en hun ouders.

Wij vinden zorg op maat heel belangrijk. Iedere client en hulpvraag is anders en vraagt om passende hulp. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen de client, maar ook het systeem om de client heen betrokken wordt.

Het team
Ons kleine team bestaat uit verschillende professionals.  Door onze diverse achtergronden kunnen wij passende zorg bieden voor onze cliënten en hun omgeving.

Functieomschrijving
– Als GZ-psycholoog/orthopedagoog generalist voer je diverse onderzoeken uit bij onze (nieuwe) cliënten.
– Op basis van onderzoek, observatie en diagnose geef je advies, behandeling en informatie aan de client.
– Je maakt in overleg behandel- en begeleidingsplannen op maat.
-Je adviseert en begeleidt collega’s bij de uitvoering van behandel- en begeleidingstrajecten.

Wij vragen
– Een afgeronde academische opleiding met GZ-registratie of opleiding tot orthopedagoog generalist.
– Kennis van kinder- en jeugdpsychiatrie en affiniteit met deze leeftijdsgroepen.
– Iemand die initiatiefrijk is en die het een uitdaging vindt om voor onze cliënten een plan op maat te maken.
– rijbewijs en beschikking over een auto is een pré.

Wij bieden
– een dienstverband van 24 tot 32 uur
– in het eerste jaar een tijdelijke aanstelling, met zicht op vast dienstverband
– Zelf in te delen flexibele werktijden.
– Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens Cao Jeugdzorg (€3200,00 – €5400,00)

Vragen / contactpersoon
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Anja Koelen, telefoonnummer: 0113 551771 of 06-12299212

Er zijn momenteel geen vacatures

Werkwijze

Informatie voor nieuwe cliënten

Voor u recht heeft op vergoede zorg, dient er een verwijzing te zijn. Dit kan op twee manieren.

 • U kunt een verwijsbrief krijgen via de huisarts of een andere arts.
 • U krijgt een verwijzing via een zorgopdracht van de Gemeente. U heeft dan eerst een intakegesprek met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Zij zorgen dan voor de zorgopdracht naar ons toe.

U vult daarna de intakevragenlijst via de website in en wij nemen dan binnen 1 week contact met u op om een intakegesprek in te plannen.

Kennismaking

Na aanmelding nemen wij contact op voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek maken we kennis en wordt er verder gevraagd naar de reden van aanmelding. We gaan in op de hulpvraag en er wordt er gevraagd naar achtergrondinformatie. Afhankelijk van uw hulpvraag worden er verdere afspraken gemaakt.

Diagnostiek

Binnen de praktijk verrichten wij onderzoek op het gebied van:

 • Ontwikkelingsstoornissen (autisme, AD(H)D)
 • (Faal) angst
 • Werkhouding-, motivatie-, concentratieproblemen
 • Opstandigheid, grensoverschrijdend gedrag en brede gedragsproblemen
 • Capaciteiten

Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van gesprekken, observaties, vragenlijsten en tests. Na het onderzoek plannen we een uitslaggesprek in. Over het algemeen zal het uitslaggesprek binnen drie weken na het laatste onderzoekmoment plaatsvinden. Hierin worden met u de resultaten van het onderzoek besproken. Daarnaast geven wij ook gerichte adviezen en tips om met de lastige kanten van de diagnose om te gaan. Wanneer u dit wenst kunnen wij u ook verder helpen door het bieden van gerichte begeleiding/behandeling.

Informatie voor verwijzers

De huisarts, POH, medisch specialist, kinderarts, jeugdarts en het basisteam van centrum Jeugd & Gezin kunnen verwijzen. Onze praktijk werkt vanuit de generalistische basis GGZ met lichte- tot matige en hoog complexe problematieken.

Op een verwijsbrief dienen in elk geval de onderstaande gegevens te staan.

 • Persoonsgegevens inclusief BSN-nummer.
 • De naam van de verwijzer.
 • De zorgaanbieder waarnaar wordt verwezen.
 • Reden van verwijzing.
 • Relevante medische en psychosociale gegevens (voor zover bekend).
 • De verwijsbrief dient ondertekend te zijn.

U kunt de verwijsbrief meegeven aan uw patiënt of mailen naar: praktijkdeleylinde@zorgmail.nl
Uw patiënt kan zich daarna aanmelden voor zorg via onze site.

Twijfelt u of wij de juiste praktijk voor uw patiënt zijn? Neem gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Behandeltraject

Wanneer u bij ons een behandeltraject wilt volgen komt u eerst op gesprek. Tijdens dit gesprek stelt u samen met de begeleider/behandelaar behandeldoelen op. Deze doelen komen in een behandelplan. Zo kunnen we gericht te werk gaan. Hoeveel tijd het traject in beslag neemt is wisselend en afhankelijk van de hulpvraag.

Cliënttevredenheid

Onze cliënten beoordelen ons bedrijf op google met 4,5 sterren.

Zeer vakkundig en professionele hulp. Erg tevreden.

Echt een aanrader. Zéér geduldig en geven echt hele goede begeleiding aan de kinderen. Maar zéér zeker ook aan de ouders.

Wachtlijst

Wij hebben momenteel geen wachtlijst.

Klachtenprocedure

Ons streven is om u als cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat de geleverde zorg niet aan uw verwachtingen voldoet. Wij horen graag van u wanneer u niet tevreden bent over de zorgverlening.  U kunt persoonlijk contact met ons opnemen via 0113 551771, e-mail of onderstaand klachtenformulier. Mocht u uw klacht niet met ons willen bespreken, dan kun u contact opnemen met onze onafhankelijke klachtenfunctionaris: Aurore Maatwerk en Advies (telefoonnummer 06-12944502)

Klachtenformulier

Corona maatregelen

De praktijk is weer geopend. We volgen de richtlijnen vanuit het RIVM.

Contact

Direct contact

Op werkdagen zijn wij telefonisch bereikbaar van 8.30u tot 17.00u. Indien u niemand aan de lijn krijgt kunt u de voicemail inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Op locatie

Voor ons parkeerterrein kunt u het beste navigeren op het adres: Oude rijksweg 41

Contact gegevens

Drie haasjes 31
4411 NJ
Rilland


Telefoon

0113-551771


E-mail

Verstuur e-mail